zum Hauptteil springen

Suche im Vokabular

Sprache der Inhalte

Angaben zum Begriff

Bevorzugte Bezeichnung

art (biologi)  

Definition

 • For opplæringsmetoden ART, se Aggression Replacement Training. Arten er en av de mest grunnleggende enhetene i biologien. En mye brukt definisjon er Ernst Mayrs biologiske artsbegrep: Arter er grupper av naturlige populasjoner som forplanter seg med hverandre, og som forplantningsmessig er isolert fra andre slike grupper. Mer presist kan man, med få unntak, si at en art er en gruppe individer som kan få fertilt (fruktbart) avkom med hverandre. Ofte kan ulike arter få felles avkom, men dette avkommet vil i sin tur normalt ikke selv være fertilt. I systematikken er arten den basale kategorien, det vil si at enhver organisme hører til en. og bare én, art. Arten er dessuten den eneste kategorien som ikke er vilkårlig: Kategorier over artsnivået og kategorier under artsnivået avgrenses i tråd med det biologiske skjønn hos en systematiker. Arter derimot, er ifølge det biologiske artsbegrepet «selvdefinerende» enheter. Det vil si at spørsmålet om to organismer hører til samme art er av vitenskapelig karakter, det kan ikke avgjøres ved skjønn. Dersom genflyt mellom to populasjoner er mulig, hører de til samme art. Om genflyt er umulig, hører populasjonene til forskjellige arter. Det er her viktig å presisere under hvilke omstendigheter genflyten skjer. Bare hvis genflyten mellom to tilsynelatende forskjellige arter skjer i naturlige omgivelser og uten noen som helst menneskelig innblanding, tilrettelegging eller annen manipulering, så har man samme art eller to underarter. Det er organismen selv som i frihet avgjør om den er en selvstendig art eller ikke. Og vitenskapens rolle er her bare å passivt registrere dette. Skjer derimot genflyten mellom to arter manipulert, som å flytte dem nærmere hverandre eller holde dem i fangenskap, drivhus, kastrere alle hanner av den ene art ol. , så er ikke det tilstrekkelig til å klassifisere dem som av samme art eller som underarter. Det skal da klassifiseres som raser. I praksis bruker man derimot også en del andre artsbegreper som definerer arter på grunnlag av likheter i ytre eller indre kroppsbygning eller lignende. Slike avgjørelser er i større eller mindre grad basert på skjønn, og angivelser som for eksempel at man kjenner til én million insektarter, eller at det er 260 000 arter av blomsterplanter og 15 000 arter av bregner, er derfor nødvendigvis omtrentlige.

Oberbegriff

Synonyme

 • Art

In anderen Sprachen

 • أنواع

  Arabisch

 • Видове

  Bulgarisch

 • 物种

  Chinesisch

 • art

  Dänisch

 • Deutsch

 • Art
 • Englisch

 • liik (biol)

  Estnisch

 • Finnisch

 • Laji
 • Französisch

 • είδος

  Griechisch

 • Italienisch

 • vrsta

  Kroatisch

 • Lettisch

 • rūšys

  Litauisch

 • Niederländisch

 • Polnisch

 • Portugiesisch

 • espécie
 • specie

  Rumänisch

 • arter

  Schwedisch

 • Art
 • Slowakisch

 • vrsta

  Slowenisch

 • Spanisch

 • especie
 • druh

  Tschechisch

 • faj

  Ungarisch

URI

http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20717

Herunterladen des Begriffs im SKOS-Format:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Erstellt 31.03.16, Geändert am 18.12.18